FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Tytuł projektu: Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej poprzez zarządzanie wzornictwem.

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności dzięki zastosowaniu rozwiązań wzorniczych, które pozwolą wzmocnić potencjał firmy i umocnić pozycję wśród konkurentów.

Oczekiwane efekty wynikają z celu projektu. Możemy je uporządkować w trzy podstawowe obszary:
1. Stworzenie nowej propozycji wartości.
2. Stworzenie nowego języka komunikacji.
3. Poprawa wyglądu hotelu oraz otrzymanie  propozycji innowacyjnych produktów i usług.

Wartość projektu: 135 300,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 93 500,00 zł.

UE