Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

ATRAKCJE SANDOMIERZA

Ratusz

Wzniesiony w II poł. XIV w. Pierwotną budowlę w kształcie wieży rozbudowano w XV w. uzyskując plan wydłużonego prostokąta. W XVI w. Ratuszowi nadano cechy renesansowe budując attykę, która jest zarazem jedną z najpiękniejszych attyk ratuszowych w Polsce. Ratusz kilkakrotnie był trawiony przez pożary. Na uwagę zasługuje zegar słoneczny umieszczony na południowej elewacji, odtworzony w 1958 r. przez Tadeusz Przypkowskiego. W piwnicach, znajdowała się niegdyś siedziba kata sandomierskiego i więzienie. Obecnie na piętrze usytuowane są sale Rady Miasta  i Sala Ślubów.
Źródło: www.e-sandomierz.pl

Rynek Starego Miasta Sandomierza

Główny sandomierski plac o całkiem sporych wymiarach, który zachwyca pięknymi kamieniczkami, przyjazną atmosferą i stojącym w centralnym punkcie, nietypowym Ratuszem. Kamienice mieszczańskie wznoszone od XV w. zachowały w swoich murach wiele cennych detali architektonicznych, świadczących o bogatej przeszłości historycznej tych budynków.

Na szczególną uwagę zasługują:

  • Kamienica zwana konwiktem Boboli w XVII w. pełniła rolę konwiktu dla młodzieży kształcącej się w Colegium Gostomianum.
  • Kamienica zwana Kamienicą Oleśnickich, zachowała pierwotny układ przestrzenny. Tutaj w 1570 roku przedstawiciele polskich luteran, kalwinów i braci czeskich zawarli "zgodę" i opracowali obowiązujący katechizm. Z dziedzińca - wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej.
  • Kamienica zwana domem Mikołaja Gomółki wybitnego kompozytora polskiego doby renesansu.
  • Kamienica "Pod Ciżemką", w XVI w. własność piwowara Węgra Lazarczyka.

Źródło: www.sandomierz.pl; www.e-sandomierz.pl

Podziemna Trasa Turystyczna

To system dawnych XIV/XV wiecznych starych piwnic, w których kupcy składowali swoje towary. Utworzona została dzięki połączeniu dawnych piwnic i  składów podziemnych. Trasa prowadzi pod ośmioma kamienicami. Najgłębsze wyrobiska sięgają 12 m pod płytą Rynku, a długość chodników wynosi łącznie 470 m. Sandomierskie lochy owiane są legendą. Drążone przez wieki pod miastem korytarze i komory z racji ich obronnego i gospodarczego charakteru, otoczone były tajemnicą. Najsłynniejsza legenda opowiadająca o Podziemnej Trasie Turystycznej mówi o Halinie Krępiance, która została zasypana wraz z Tatarami w tajemnych korytarzach. Pełną legendę można usłyszeć podczas zwiedzania.
Źródło: www.e-sandomierz.pl

Brama Opatowska

Jest jedną z czterech bram wchodzących w skład kompleksu murów obronnych Sandomierza. Wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego około 1362 roku. Do bramy przylegają pozostałości murów obronnych po obu jej stronach. W XVI  w. zwieńczono ją renesansową attyką, która zabezpieczała dachy domów przed ostrzałem nieprzyjaciela. Wjazd przez bramę zamykano wówczas od góry broną, czyli mocną kratą z bali dębowych okutą żelazem, zachowaną do dziś na ścianie północnej. W latach 1928-1929 Brama Opatowska została pokryta żelbetonowym stropem i udostępniona zwiedzającym. Obecnie turyści mogą wejść na sam szczyt i podziwiać przepiękną panoramę miasta i okolicy  z tarasu widokowego.
Źródło: www.e-sandomierz.pl

Ucho Igielne

Jedyna zachowana furta, spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie murów obronnych Sandomierza. Z furty korzystali dawniej bracia z dwóch zakonów dominikańskich, jednego położonego poza murami miasta i drugiego wewnątrz murów obronnych. Trasa wiodąca przez  Ucho Igielne prowadzi  do wąwozu Świętojakubskiego, kościoła św. Jakuba, a następnie brukowaną uliczką do kościoła św. Pawła i  wąwozu Królowej Jadwigi.
Źródło: www.e-sandomierz.pl
Foto: Ewa Sierokosz

Zamek Królewski

Murowany, wzniesiony w XIV w. z fundacji króla Kazimierza Wielkiego na miejscu dawnego grodu książęcego, otoczonego fosą i drewniano-ziemnym wałem oraz systemem zasieków ze skośnie wbitych pali. Wieża południowo-zachodnia, która króluje nad ulicą Zamkową została wybudowana w 1480 r. W 1525 r. zamek przekształcony został na rezydencję renesansową według projektu Benedykta zwanego "Sandomierzaninem". Zamek był jeszcze wielokrotnie przebudowywany z udziałem wybitnego architekta i rzeźbiarza Santi Gucciego, niestety wysadzony przez Szwedów w 1656 r. Ocalało jedynie skrzydło zachodnie, które odbudowano z inicjatywy Jana III Sobieskiego w latach 80-tych XVII w. Powstał wówczas korpus zamkowy typu pałacowego. Na dziedzińcu zamkowym otoczonym półkoliście biegnacym murem zachowała się stara studnia, a pod powierzchnią fundamenty dawnego, kazimierzowskiego zamku. Obecnie zamek jest siedzibą Muzeum Okręgowego.
Źródło: www.e-sandomierz.pl; www.sandomierz.pl
Foto: Ewa Sierokosz

Bazylika katedralna

P.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny — gotycka świątynia, wzniesiona z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1360-1382 w miejscu wcześniejszego kościoła. W połowie XV w. dobudowano kaplicę mansjonarzy z zakrystią. Podczas pożaru w roku 1656 zniszczeniu uległ dach, szczyty zachodnie i znaczna część sklepienia prezbiterium. W latach 1670-1674 przebudowano fasadę zachodnią w stylu barokowym oraz  dobudowano kruchtę z kolumnowym portalem. Świątynia została uszkodzona w czasie wojen napoleońskich w 1809 r. W II połowie XIX w. kościół regotycyzowano. Zachował się barokowy i rokokowy wystrój wnętrza oraz bizantyjsko - ruskie freski w prezbiterium datowane na I poł. XV w.ieku, ufundowane przez Władysława Jagiełłę, który wielokrotnie gościł w Sandomierzu. W kaplicy mansjonarskiej polichromia rokokowa wykonana w latach 1770-1775 r. przez Bartłomieja Gołębiowskiego i Mateusza Rejchana. Ołtarze z rzeźbami z 1770-1773 r. autorstwa Macieja Polejowskiego. Dzwonnica późnobarokowa wzniesiona w latach 1737-1743 r. W skarbcu katedralnym przechowywane są cenne, historyczne pamiątki.
Źródło: www.e-sandomierz.pl

Dom Długosza

Jeden z trzech najlepiej zachowanych, gotyckich domów mieszkalnych w Polsce. Wzniesiony z fundacji znanego historyka Jana Długosza w 1476 r. przez mistrza Jana z Krakowa. Służył niegdyś księżom mansjonarzom i wikariuszom katedry sandomierskiej. Przebudowany w II poł. XVII w. W latach 1934-1935 gruntownie odrestaurowany dla potrzeb Muzeum Diecezjalnego (przeprowadzono wówczas m.in. rekonstrukcję szczytów). Jest przykładem wolnostojącej kamienicy poza zabudowaniami rynku z charakterystycznym, dwuspadowym dachem i kamiennymi obramowaniami okiennymi. Obecnie Muzeum Diecezjalne posiada bardzo cenne zbiory z dziedziny malarstwa, rzeźby sakralnej, tkaniny, drobnej plastyki, a także kolekcje archeologiczne, numizmatyczne, kolekcje mebli, ceramiki oraz elementy wystroju architektonicznego.
Źródło: www.e-sandomierz.pl

Wąwóz Królowej Jadwigi

Rozdziela wzgórza Świętojakubskie i Świętopawelskie. Jest najpiękniejszym wąwozem spośród wszystkich lessowych wąwozów sandomierskich. Strome ściany tego blisko półkilometrowego jaru sięgają do 10 m wysokości. Zbocza wąwozu i jego korona porośnięte są gęsto drzewami i krzewami.
Źródło: www.e-sandomierz.pl
Foto: Ewa Sierokosz

Kościół św. Jakuba

Oraz dominikański zespół klasztorny - wzniesiony z cegły w kilku etapach w XIII wieku. W XIV wieku dobudowano dzwonnicę i zachodnie skrzydło klasztoru. Późnoromański kościół św. Jakuba Apostoła jest jednym z najstarszych i najcenniejszych kościołów w Polsce. Na początku XV w.  gruntownie odrestaurowany po zniszczeniach jakich doznał w czasie najazdu Litwinów i pożaru w poprzednim stuleciu. W XVII w. świątynię przebudowano, dobudowano kaplicę Męczenników Sandomierskich. W 1864 r. nastąpiła kasata klasztoru. W latach 70-tych XIX w. rozpoczęto prace restauracyjne, po pożarze w 1905 r., który strawił ołtarz główny i część prezbiterium. Przeprowadzono gruntowną rekonstrukcję kościoła. Budowli przywrócono romański charakter. Kościół został uszkodzony podczas II wojny światowej, a kolejna restauracja miała miejsce dopiero na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Na szczególną uwagę zasługuje bogato zdobiony północny portal z XIII w., który przetrwał do naszych czasów w stanie prawie niezmienionym. W prezbiterium kościoła znajduje się barokowy sarkofag księżnej Adelajdy, wykonany w 1676 r. z jednego kloca drzewa dębowego. Wczesnogotycka dzwonnica pochodzi z XIII/XIV w. Z budynków klasztornych do czasów dzisiejszych zachowała się tylko część skrzydła wschodniego.
Źródło: www.e-sandomierz.pl

Kościół św. Pawła

Kościół Nawrócenia św. Pawła — gotycki, wzniesiony w latach 1426-1434 w miejscu pierwotnie drewnianego kościoła pochodzacego z 1226 r. Rozbudowany i przebudowany w XVII i XVIII w. z wczesnobarokowym i barokowym wystrojem wnętrza. Tuż przy kościele późnobarokowa dzwonnica z I poł. XVIII w. oraz cmentarzu parafialnym z grobem Tekli Nekanda — Trepki, ciotki Stefana Żeromskiego.
Źródło: www.e-sandomierz.pl
foto: Ewa Sierokosz

Kościół św. Józefa

Poreformacki zespół klasztorny — barokowy, wzniesiony w latach 1679-1789, przebudowany w latach 1809-1823. Od strony - budynki dawnego klasztoru zakonu reformatów przebudowanego w XIX-XX w. Od strony zachodniej zachował się dziedziniec otoczony murem z kapliczkami, Stacjami Męki Pańskiej, z II poł. XVIII w. W podziemnej krypcie trumna z dobrze zachowanymi zwłokami zmarłej w 1698 r. Teresy Morsztynówny.
Źródło: www.e-sandomierz.pl

Kościół św. Michała

I zespół dawnego klasztoru Benedyktynek - barokowy, zbudowany w latach 1686-1692 wg projektu Jana Michała Linka, częściowo przekształcony w latach 1757-1769. Na szczególną uwagę zasługuje drewniana, barokowa ambona wsparta na drzewie genealogicznym zakonu benedyktynów, wykonana przez Mateusza Roskwitowicza  pod koniec XVII w. Budynki klasztorne wznoszono etapami. Skrzydła południowe i zachodnie wzniesiono w XVII w., a następnie przebudowano w połowie XVIII w. W tym samym czasie powstała również późnobarokowa dzwonnica, budynek furty, zewnętrzna kazalnica i domek kapelana między dzwonnicą a kościołem wzniesione wg projektu ks. Józefa Karsznickiego. Skrzydło północne pochodzi z początku XX w.
Źródło: www.e-sandomierz.pl
 

Kościół św. Ducha

Pierwotnie drewniany, wzniesiony w XIII w. przez kasztelana krakowskiego Żegotę łącznie z zabudowaniami szpitala —  znajduje się nieopodal Bramy Opatowskiej.  Przebudowany w stylu gotyckim w XV wieku, następnie w stylu barokowym w II poł. XVII w.  uzyskał ostatecznie klasycystyczną fasadę w 1829 r. Najcenniejsza w kościele jest XVI-wieczna figura Chrystusa Frasobliwego (obecnie w bocznej kaplicy). Budynki dawnego szpitala pochodzą z XIX w.
Źródło: www.e-sandomierz.pl
Foto: Ewa Sierokosz

Dzwonnica katedralna

Przy ul. Katedralnej, barokowa z XVIII w. z okazałym kamiennym portalem. Według średniowiecznego zwyczaju dla upamiętnienia poległych pod Warną, codziennie wieczorem o godz. 21.00 rozlega się dziewięciokrotne uderzenie dzwonu.
Źródło: www.sandomierz.pl

Dawna Synagoga

Powstała na przestrzeni XVII/XVIII w. Sandomierska gmina żydowska należała w średniowieczu do największych i najważniejszych w Małopolsce. Budynek wzniesiono w XVII w., a w XVIII w. dobudowano od północy dom kahału. Obecnie mieści się tu Oddział Archiwum Państwowego. W jego zbiorach znajdują się akta miasta Sandomierza od XVI w. oraz bogate zbiory archiwaliów z XIX w., obejmujące obszar całego województwa. Obok synagogi, nad skarpą zachował się odcinek muru obronnego z pozostałością baszty.
Źródło: www.sandomierz.pl

Rejs statkiem po Wiśle

Podczas rejsu odsłania się przed Państwem panorama Sandomierza - miasta położonego na wysokiej skarpie. Widok ten zachwyca i jest inspiracją malarzy i poetów. Urzekają strzeliste wieże kościołów i majestatyczna bryła Collegium Gostomianum (dostępny w sezonie turystycznym V-IX).
Źródło: www.pttk-sandomierz.pl
Foto: Ewa Sierokosz

Malownicza trasa rowerowa

Szlak niebieski z serii “Sandomierskie Krajobrazy” - trasa ok. 24 km prowadzi ze Starego Miasta w kierunku ulicy Kwiatkowskiego i wsi Rzeczyca, a następnie przez Kichary Nowe, Dwikozy, Kamień Nowy w Góry Pieprzowe.
Atrakcje turystyczne na szlaku: Kichary Nowe - na skrzyżowaniu polnych dróg kapliczka z XVII wieku, ruiny baszty — pozostałości po folwarku sióstr Benedyktynek z XVII w.; Góry Pieprzowe - rezerwat geologiczno-przyrodniczy, najwyższe wzniesienie 201 m n.p.m.
Szlak niezwykle malowniczy i urozmaicony krajobrazowo. Większość dróg polnych.
Źródło: www.sandomierskie.com

Zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem

Wycieczka z przewodnikiem śladem najważniejszych i najcenniejszych zabytków królewskiego Sandomierza. W programie standardowej wycieczki m.in.: spacer po rynku Starego Miasta, wspinaczka na jedyną, zachowaną po dziś dzień bramę wjazdową do miasta, zwaną Bramą Opatowską, z malowniczym widokiem Starówki i okolicy, zwiedzanie Katedry, romańskiego kościoła św. Jakuba i Podziemnej Trasy Turystycznej.
Czas trwania – ok. 4 godz. Kolejność i liczba zwiedzanych zabytków może ulec zmianie na Państwa życzenie.